Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
tal | tala | talabiah | talah | talai | talak | talam | talang | talar | talas | talasemia
Daftar Isi -- talak
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

talak

 : 
Kata Benda, Kata Kerja
 : 
talak,  menalak 

talak [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

ta·lak n Isl perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;
bercerai sudah, -- tidak, pb sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan;
-- bain talak tiga; -- dua pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- satu pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- tiga perceraian yg tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dng orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus);
me·na·lak v menceraikan istri; menjatuhkan talak

talak [THESAURUS]

talak n perceraian, perpisahan, perpecahan, perleraian, persarakan;
ant rujuk

menalak v memecah-belah, memegat, memutus (hubungan), memisahkan, menceraikan, menjatuhkan (talak), menyarak

talak [KAMUS GLOBAL]

divorce kb. 1 perceraian, talak. to get a d. minta cerai/talak. 2 pemisahan. -kkt. menceraikan, bercerai, talak. d. decree surat cerai/lepas/talak.

Lihat definisi kata "talak" dalam Studi Kamus Alkitab
copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran