Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
Daftar Isi -- penyelamat
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

penyelamat (root: selamat)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
selamat,  berselamatan,  menyelamati,  menyelamatkan,  selamatan,  penyelamat,  penyelamatan,  keselamatan 

penyelamat [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

se·la·mat 1 a terbebas dr bahaya, malapetaka, bencana; terhindar dr bahaya, malapetaka; bencana; tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan; kerusakan, dsb: ia -- dr pembunuhan; 2 a sehat; 3 a tercapai maksud; tidak gagal; 4 n doa (ucapan, pernyataan, dsb) yg mengandung harapan supaya sejahtera (beruntung, tidak kurang suatu apa, dsb): ketika ia kawin, banyak handai tolannya yg memberi ucapan -- kepadanya; 5 n pemberian salam mudah-mudahan dl keadaan baik (sejahtera, sehat dan afiat, dsb): -- datang; -- jalan; -- malam (pagi, siang); -- tahun baru; -- tinggal;
-- berbahagia semoga mendapat kebahagiaan; -- berjumpa mudah-mudahan selamat atas perjumpaan (ini); -- berpisah mudah-mudahan selamat atas (selama) perpisahan; -- datang mudah-mudahan selamat atas kedatangan (seseorang, tamu, dsb); -- jalan mudah-mudahan selamat dl perjalanan; -- malam mudah-mudahan selamat pd malam hari (ini); -- menempuh hidup baru mudah-mudahan berbahagia dl pernikahan yg dilangsungkan; -- pagi mudah-mudahan selamat pd pagi hari (ini); -- sejahtera mudah-mudahan selamat tidak kurang suatu apa; -- siang mudah-mudahan selamat pd siang hari (ini); -- sore mudah-mudahan selamat pd sore hari (ini); -- tinggal mudah-mudahan selamat bagi yg tinggal; -- ulang tahun mudah-mudahan selamat dl memperingati hari lahir;
ber·se·la·mat·an v 1 berkenduri; mengadakan selamatan; 2 saling memberi selamat;
me·nye·la·mati v 1 mengadakan kenduri (selamatan) untuk; menyedekahi: - anaknya supaya lekas sembuh; 2 memberikan ucapan selamat: - kawannya yg lulus ujian;
me·nye·la·mat·kan v 1 meluputkan (menghindarkan, membebeskan) dr bahaya (bencana dsb); mengikhtiarkan (menolong, membela, dsb) supaya selamat: untunglah ia dapat - dirinya dr bahaya; 2 menguburkan (mayat): ia sudah - mayat;
se·la·mat·an n kenduri untuk meminta selamat dsb;
pe·nye·la·mat n orang yg menyelamatkan: dialah - gawang kesebelasannya;
- diri alat bantu sementara untuk pernapasan jika keadaan sekitarnya mengandung gas-gas beracun;
pe·nye·la·mat·an n proses, cara, perbuatan menyelamatkan: - para korban kecelakaan; - uang negara;
ke·se·la·mat·an n perihal (keadaan dsb) selamat; kesejahteraan; kebahagiaan dsb: - keluarga adalah tanggung jawab yg paling berat bagi seorang suami

penyelamat [THESAURUS]

selamat 1) a aman, terjaga, terjamin, terlindung; tersembunyi;
2) a bebas, khali, lolos, luput, terhindar, terlepas, tersiah;
3) a berhasil;
4) n salam, tabik;
ant
2) celaka

menyelamati v menyedekahi;

menyelamatkan v 1) melindungi, memelihara, mengamankan, menjamin; meluputkan, menghindarkan; membela, menolong; mengungsikan, menyingkirkan;
2) memakamkan, mengebumikan, mengguburkan;

~ diri mengungsi, menyingkir;

penyelamat n juru selamat, penolong, mukhalis;

penyelamatan n pengamanan;

selamatan n hajatan, kenduri, perjamuan, sedekahan, walimah;

terselamatkan v bersambung tangan, terbantu, tertolong;

keselamatan n keamanan; kebahagiaan, kesejahteraan

penyelamat [KAMUS SEASITE]

selamat : : : Terhindar dari bencana; aman; doa yang mengandung harapan supaya sejahtera.
Definisi Singkatsafe; welfare, happiness; congratulations. Also MENY--I, MENY--KAN, KE--AN, +
Definisi Inggris^1 safe. 2 welfare, happiness. 3 congratulations. *MENY--I: 1 celebrate s.t. 2 congratulate s.o. *MENY--KAN: save, rescue. *KE--AN: happiness, welfare, safety. *-AN: ceremonial meal.
Contoh Kami akan mengadakan SELAMATAN untuk MENYELAMATI anak tunggal kami. => We are going to hold a RITUAL MEAL to CELEBRATE our only child.
Dengan MENYELAMATKAN anak harimau yang langka ini kita bisa melestarikan jenis binatang ini. => By SAVING this rare tiger cub we can preserve this animal species.
KESELAMATAN seluruh penumpang ada ditangan sopir bus. => The SAFETY of all of the passengers is in the hands of the bus driver.
Dengarkan kata

penyelamat [KAMUS GLOBAL]

defend kkt. membela, mempertahankan. -defending champion juara bertahan.

farewell kb. ucapan selamat (jalan). -kseru. F.! Selamat jalan ! to bid f. to s.o. mengucapkan selamat jalan kepada seseorang.

godspeed kb. semoga saudara berhasil.

good kb. kebaikan, kebajikan. -goods j. 1 harta benda, barang-barang. 2 Sl.: kesanggupan, potensi. -ks. (better, best) 1 baik. 2 baik, budiman. 3 baik, susila. 4 enak, sedap. 5 utuh. 6 manis, dapat diminum. 7setia. 8 lumayan. 9 layak. 10 cakap, pintar.

happy ks. gembira, senang, bahagia. happy-go-lucky ks. yang tak kenal susah, suka bersenang-senang. -happily kk. dengan gembira, dengan riang.

insecure ks. 1 tidak kokoh, gelisah. He seems terribly i. Dia kelihatannya sangat tidak mantap. 2tidak aman. i. area daerah yang tidak aman.

right kb. 1 kanan. 2 hak. 3 keadilan. 4 kebenaran. -rights j. hak-hak. -ks. 1 kanan. 2 yang sebenarnya. 3 tepat. 4 benar, betul. 5 benar, tepat, betul. 6 cocok, benar. 7 baik. 8 sehat. -rightly kk. sudah pada tempatnya, sudah sepantasnya.

safe kb. peti besi. -ks. 1 aman. 2 tidak berbahaya. 3 selamat. 4 hati-hati (of a driver). 5 kuat, dapat dipercaya (of a bridge). 6 tepat. -safely kk. dengan selamat/aman.

save kb. Sport : penyelamatan, tangkapan. -kd. kecuali. -kkt. 1 (banking) menabung (money). 2 menghemat (time, money). 3 menyelamatkan (the situation). 4 memelihara, menyelamatkan. 5 menyimpan.- saving kb. 1 penghematan. 2 penyelamatan.

secure ks. 1 terjamin. 2 terkunci. 3 aman. 4 kokoh. -kkt. 1 mendapatkan, memperoleh (permission, a loan). 2 menjamin. 3 mengunci (a house). 4 melindungi (an area) (against terhadap). 5 menutup rapat-rapat (a bottle top).

survive kkt. 1 menyelamatkan nyawa. 2 hidup lebih lama. -kki. hidup terus, bertahan (of a tree, custom). -surviving ks. masih hidup.

Lihat definisi kata "penyelamat" dalam Studi Kamus Alkitab

diri

KATA-KATA TERKAIT :

 : 
Kata Benda, Kata Kerja
 : 
diri,  berdiri,  mendirikan,  terdiri,  pendiri,  pendirian,  berpendirian 

diri [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1di·ri n 1 orang seorang (terpisah dr yg lain); badan: ia menyesali -- nya; untuk kepentingan -- nya sendiri; 2 tidak dng yg lain: pekerjaan itu dilakukannya seorang --; 3 dipakai sbg pelengkap beberapa kata kerja untuk menyatakan bahwa penderitanya atau tujuannya adalah badan sendiri: janganlah bunuh -- , kasihanilah anak- anakmu; kami minta -- , hari sudah menjelang magrib; 4 Sas engkau: pergilah -- lekas-lekas

2di·ri v, ber·di·ri v 1 tegak bertumpu pd kaki (tidak duduk atau berbaring): krn bus terlalu penuh, aku terpaksa ~; 2 tegak (tidak terbaring): monumen nasional ~ dng megahnya di atas tanah datar; 3 bangkit lalu tegak: hadirin ~ lalu memberi hormat; 4 telah dijadikan; telah ada (tt negara, perkumpulan, dsb): perkumpulan itu telah ~ sejak tahun 1945; 5 ki bertumpu; mandiri: negara itu ~ di atas kaki sendiri; 6 ki berada (pd pihak, golongan, dsb): saya ~ di pihakmu;
~ sama tinggi, ki sejajar atau sederajat; ~ sendiri, ki 1 tidak tergantung pd orang lain; mandiri; 2 tidak diperintah atau dijajah negara lain; merdeka (tt negara);
~ (bertegak) lutut duduk dng lutut diangkat ke atas; ~ tegak berdiri lurus;
men·di·ri·kan v 1 memasang (meletakkan) berdiri; mene gakkan: ~ tiang listrik (telepon, bendera); 2 membuat atau membangun (rumah, pabrik, dsb): pemerintah ~ pasar darurat untuk menampung pedagang kaki lima; 3 mengadakan (perkumpulan, yayasan, koperasi, dsb): mereka berhasil ~ koperasi di kampungnya; 4 menjalankan; melaksanakan; mengerjakan (kewajiban dsb): sesudah ~ salat, ia membaca ayat-ayat suci Alquran;
ter·di·ri v 1 tiba-tiba berdiri: tahanan itu ~ hendak menyerang penjaganya; 2 telah berdiri; sudah didirikan: gedung itu ~ sejak tahun 1928; 3 terjadi: para penyandera itu ~ atas lima orang;
pen·di·ri n orang yg mendirikan (perkumpulan, negara, dsb): almarhumah neneknya adalah ~ yayasan pendidikan anak yatim piatu di kota ini;
pen·di·ri·an n 1 proses, cara, perbuatan mendirikan: akta ~ yayasan itu harus dibuat oleh notaris; 2 pendapat (keyakinan) yg dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu: ~ kedua belah pihak sangat bertentangan; orang yg tidak mempunyai ~ itu selalu menuruti kemauan orang lain;
ber·pen·di·ri·an v mempunyai pendirian

diri [THESAURUS]

diri n awak, badan, batang tubuh, nafsi, orang, perseorangan, pribadi, sendiri

diri, berdiri 1) v ada, bangkit (roma), bangkit, bangun, berdasar, berjejak, berkacak, berpijak, bertumpu, jinjing, lahir, mencacak, muncul, tegak, terbentuk;
2) a memancang, mencacak, mencuar, tegak;
ant terbaring

mendirikan v 1) menegakkan, mencacakkan;
2) memasang, membangun, membentuk, membina, membuat, mengadakan, mengasaskan, menumbuhkan, menyelenggarakan, menyusun;
3) melaksanakan, mengerjakan, menjalankan;
ant membubarkan, meruntuhkan

pendiri n peletak, pembangun, pembuat, penaja, penegak, pengasas, penggagas;

pendirian n 1) pembangunan, pembentukan, pembikinan, penciptaan, penjadian;
2) anggapan, gagasan, ide, keyakinan, opini, paham, pandangan, pedoman, pegangan, pendapat, perasaan, pikiran, prinsip, sikap, suara, tilikan;

berpendirian v beranggapan, berpaham, berpandangan, berpendapat, berpikiran, berprinsip, bersuara;

sependirian n akur, asese (cak), harmonis, mufakat, seirama, sejalan, selaras, sepaham, sepakat, setuju, sesuai

diri [KAMUS SEASITE]

diri
Definisi Singkatsee DIRI1 (self . . .) or DIRI2 (BER-: stand . . .)
Definisi Inggrissee DIRI1 (self . . .) DIRI2 (BER-: stand . . .)
Dengarkan kata
diri1 : : : Kita sendiri; tidak dengan orang lain.
Definisi Singkatself.
Definisi Inggris^*self.
Contoh Bukan hanya DIRImu sendiri yang menanggung deritanya nanti. => Not just you yourSELF will bear the suffering later.
Dengarkan kata
diri2 : : : Tegak; tidak jatuh.
Definisi SingkatBER-: stand; exist. MEN--KAN: cause to stand up; build; found. Also TER-, +
Definisi Inggris^BER-: 1 stand. 2 exist. *MEN--KAN: 1 cause to stand up. 2 build, erect (a building). 3 found, establish. *TER-: 1 suddenly stand up. 2 consist of. *PEN--AN: 1 building, founding. 2 standpoint, convictions.
Contoh Pemerintah akan MENDIRIKAN sebuah gedung pencakar langit. => The government is going to ERECT a skyscraper.
Bahan pembuat mesin ini TERDIRI dari logam dan keramik. => The materials for making this machine CONSIST of metal and ceramic.
PENDIRIAN pemuda itu sudah teguh untuk mengawini kekasihnya. => The CONVICTIONS of that young person are already set on marrying her loved one.
Dengarkan kata

diri [KAMUS INDONESIA]

diri self

diri (phrase) to stand

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran