Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
Daftar Isi -- menyumpahi
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

menyumpahi (root: sumpah)

 : 
Kata Benda, Kata Kerja
 : 
sumpah,  bersumpah,  bersumpah-sumpahan,  menyumpah,  menyumpahi,  persumpahan,  mempersumpahkan,  penyumpah,  penyumpahan 

menyumpahi [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1sum·pah n 1 pernyataan yg diucapkan secara resmi dng bersaksi kpd Tuhan atau kpd sesuatu yg dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dsb): perkataannya itu dikuatkan dng --; 2 pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar; 3 janji atau ikrar yg teguh (akan menunaikan sesuatu): seorang karateka harus menghayati -- dan pedoman karate; -- berselam air bersumpah dng masuk ke dl air untuk membuktikan salah tidaknya dsb; -- bohong sumpah palsu; -- celup sumpah celur; -- celur sumpah dng berani mencelupkan tangan ke dl minyak mendidih; -- jabatan sumpah yg diucapkan pd ketika mulai memangku jabatan; -- menyelam bersumpah (untuk membuktikan salah tidaknya dsb) dng masuk ke dl air; berselam air; -- minum air keris sumpah dng minum air keris (yg dianggap sakti); -- palsu ucapan atau keterangan seorang saksi ahli di bawah sumpah yg diikrarkan dl persidangan yg memuat keterangan tidak benar; -- pocong sumpah yg disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di dl masjid dan berpakaian kain kafan (dipocong spt mayat); -- potong ayam sumpah dng menyembelih ayam (sbg adat bangsa Cina); -- satir sumpah setia; -- setia sumpah akan menyatakan tetap setia;
ber·sum·pah v 1 menyatakan kebenaran suatu hal atau kesetiaan dng sumpah; mengangkat sumpah: Presiden harus - setia kpd undang-undang dasar; 2 berjanji dng sungguh-sungguh; berikrar: dia - akan membalas kematian saudaranya; 3 sudah disumpah: belum semua pegawai negeri di kota itu -; penerjemah -;
ber·sum·pah-sum·pah·an kl v saling melakukan sumpah; saling bersumpah; saling berteguh-teguhan janji: maka keduanya pun -;
me·nyum·pah v 1 mengangkat sumpah; bersumpah; menyatakan sesuatu dng sumpah: ia - demi Allah dan Rasulnya; 2 menyuruh bersumpah; mengambil sumpah; menyumpahi: pejabat itu bertugas - para pegawai negeri sipil yg baru diangkat;
me·nyum·pahi v mengambil sumpah;
per·sum·pah·an n perihal bersumpah; apa-apa yg telah disumpahkan (dijanjikan dsb); ikrar;
mem·per·sum·pah·kan v 1 menyuruh (membiarkan) bersumpah; 2 menerangkan (menjanjikan dsb) dng sumpah;
pe·nyum·pah n orang yg menyumpah (para rohaniwan);
pe·nyum·pah·an n proses, cara, perbuatan menyumpah; pengambilan sumpah: - pegawai negeri sipil dilakukan secara massal

2sum·pah n kata-kata yg buruk (makian dsb); kutuk; tulah: ia sakit lumpuh kena -- orang itu;
-- sepata kutukan, tulah, dsb; -- serampu sumpah serapah; -- seranah sumpah serapah; -- serapah berbagai-bagai kata yg buruk, maki-makian disertai kutukan dsb;
me·nyum·pah v 1 mengeluarkan kata-kata kotor (kutuk dsb); memaki-maki kpd: ia - pengemudi yg menyerempet mobilnya; 2 mengenakan perkataan (harapan dsb) yg tidak baik kpd; mengutuk; memaki-maki; menyumpah: tidak akan orang tua - anaknya;
me·nyum·pahi v menyumpah-nyumpah; mengeluarkan kata-kata kotor berkali-kali;
pe·nyum·pah n orang yg biasa atau suka mengeluarkan kata- kata kutukan

menyumpahi [THESAURUS]

sumpah n ikrar, janji; kaul, nazar;

-- bohong sumpah palsu;

-- satir sumpah setia;

bersumpah v berikrar, berjanji, mengangkat sumpah

sumpah n kutuk, laknat, seranah, serapah, tulah;

-- sepata kutukan, tulah;

-- serapah cacian, cercaan, makian, jerkah, sumpah serampu, sumpah seranah, umpatan;

menyumpah(-nyumpah) v memaki-maki, mencaci maki, mengumpat, mengutuk;

menyumpahi v melaknat, menghamuni, mengutuk, menulahi, menyeranah, menyerapahi

menyumpahi [KAMUS SEASITE]

sumpah : : : Perkataan yang diucapkan sebagai janji untuk ditepati.
Definisi Singkatoath; curse. BER-: swear, take an oath. MENY-: swear, curse. Also MENY--I, +
Definisi Inggris^1 oath. 2 curse. *BER-: swear, take an oath. MENY-: swear, curse. *MENY--I: curse s.o. or s.t. PER--AN: the taking of an oath.
Contoh Saya telah BERSUMPAH untuk membalas jasanya. => I have SWORN to return his service.
Sepanjang jalan ia MENYUMPAHI tukang copet yang kurang ajar itu. => All along the street he CURSED that rascally pickpocket.
Dengarkan kata

menyumpahi [KAMUS GLOBAL]

curse kb. kutukan, seranah, sumpah. -kkt. 1 mengutuk. 2 memaki -kki. mengutuk, memaki. -cursing kb. kutukan, kutuk-mengutuk. makian.

deposition kb. 1 pernyataan. d. of a sworn witness pernyataan seorang saksi dibawah sumpah. 2 penurunan dari tahta. 3 endapan. d. of mud endapan lumpur.

honest ks. jujur, lurus hati. h. face muka yang jujur. -honestly kk. secara jujur, dengan terus terang.

imprecation kb. kutuk.(an).

oath kb. 1 sumpah. to take an o. bersumpah, mengangkat sumpah. 2 kata umpatan (curse).

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran