Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
Daftar Isi -- memperdamaikan
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS INDONESIA
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

memperdamaikan (root: damai)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
damai,  berdamai,  mendamaikan,  perdamaian,  memperdamaikan,  terdamaikan,  pendamai,  kedamaian 

memperdamaikan [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

da·mai 1 n tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman: dl masa -- perindustrian maju pesat; 2 a tenteram; tenang: betapa -- hati kami; 3 n keadaan tidak bermusuhan; rukun: penduduk kampung itu selalu hidup dng --; semuanya dapat diselesaikan secara --;
ber·da·mai v 1 berbaik kembali; berhenti bermusuhan: kedua negara yg berperang itu telah ~; 2 berunding untuk mencari kesepakatan (tt harga): harga boleh ~;
men·da·mai·kan v 1 mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali: kami akan mencoba ~ pertikaian mereka; 2 merundingkan supaya ada persesuaian: dia datang untuk ~ harga rumah itu dng kita; 3 menenangkan: tidak ada orang yg dapat ~ hatiku, kecuali aku sendiri;
per·da·mai·an n penghentian permusuhan (perselisihan dsb); perihal damai (berdamai): kongres ~ sedunia;
mem·per·da·mai·kan v menjadikan berdamai; mendamaikan; membuat berdamai;
ter·da·mai·kan v dapat didamaikan;
pen·da·mai n orang atau pihak yg mendamaikan: tokoh itu diharapkan dapat bertindak sbg ~ dl sengketa itu;
ke·da·mai·an n keadaan damai; kehidupan dsb yg aman tenteram: yg kucari bukan harta, melainkan ~ di hati

memperdamaikan [THESAURUS]

damai a adem ayem, akur, aman, bahagia, baik, enak, guyub, harmoni, jenjam, kompak, nyaman, rukun, sakinah, salam, sejahtera, sentosa, syahdu, tenang, tenteram;
ant kacau balau; rusuh

mendamaikan v meleraikan, membaikkan, memisahkan, mempersatukan, memufakatkan, menenangkan, menengahi, mengakurkan, mengantarai, meragamkan, merarai, merembukkan, merujukkan, merukunkan, merundingkan;

pendamai n juru damai, juru runding, pelerai, penengah, pengaman, perantara, perunding, wasit;
ant provakator

pendamaian n peleraian, penengahan, penenangan, pengakuran, perujukan;

berdamai v balik kerak, berbaikan, berbicara, berbincang, berembuk, bermufakat, berunding, rujuk;
ant bermusuhan

perdamaian n peleraian, pemufakatan, penyelesaian, perbaikan, persesuian, perundingan, rekonsiliasi;
ant permusuhan

kedamaian n keamanan, kebahagiaan, keguyuban, kekompakan, kenyamanan, keragaman, kerukunan, kesakinahan, kesejahteraan, keselamatan, kesentosaan, kesyahduan, ketenangan, ketenteraman
ant kekacauan

memperdamaikan [KAMUS SEASITE]

damai : : : Tenteram; tidak kacau.
Definisi Singkatpeace, tranquillity. BER-: be peaceful, be on good terms. Also KE--AN, +
Definisi Inggris^peace, tranquillity. *BER-: be peaceful, be on good terms. *KE--AN: peacefulness, tranquillity. *PER--AN: peace, reconciliation.
Contoh Setelah berseteru selama bertahun-tahun akhirnya mereka BERDAMAI. => After being enemies for all those years, in the end they were ON PEACEFUL TERMS.
Suasana KEDAMAIAN ini tidak akan berlangsung lama. => This PEACEFUL atmosphere will not last for long.
PERDAMAIAN antara Palestina dan Israel baru saja ditandatangani. => The RECONCILIATION between Palestine and Israel was only just signed.
Dengarkan kata

memperdamaikan [KAMUS INDONESIA]

damai peace

memperdamaikan [KAMUS GLOBAL]

languor kb. 1 kelesuan. 2 ketenangan.

mediate kkt., kki. menengahi. to m. a dispute bertindak sebagai penengah dalam sengketa.

pacific ks. tenang. The P. (Ocean) Lautan Teduh/Pasifik.

peace kb. 1 perdamaian. world p. perdamaian dunia. peace-loving ks. yang cinta akan perdamaian.

peaceful ks. 1 tenang. It's so p. here Sangat tenang disini. 2 tenteram, damai. by p. means dengan cara-cara damai.

quiet kb. ketenangan. -ks. 1 sepi. 2 diam. 3 aman. 4 tenang. 5 tidak ramai. -kkt. meredakan, menenangkan (a child). -quietly kk. dengan diam-diam. -quieting (down) peredaan.

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran