Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
marut | marwah | marwas | marzipan | mas | masa | masa bodoh | masai | masak | masak-masak | masakan
Ditemukan 2 Definisi: masa tua
Daftar Isi -- masa
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS INDONESIA
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

masa

KATA TERKAIT :

 : 
Kata Benda, Kata Keterangan
 : 
masa,  semasa,  semasa-masa,  termasa 

masa [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1ma·sa n 1 waktu; ketika; saat: -- tanam padi telah tiba; bila -- saja, sewaktu-waktu; ada -- nya, ada kalanya; dapat -- nya, terjadi; dapat kesempatan baik; 2 jangka waktu yg agak lama terjadinya suatu peristiwa penting; zaman: -- penjajahan; -- pembangunan; -- baru, zaman baru; -- datang (depan), zaman yg akan datang; 3 jangka waktu tertentu yg ada permulaan dan batasnya: -- berahi; -- kanak-kanak; -- kering; -- pacaran;
-- anak-anak masa kehidupan antara dua tahun sampai pubertas; -- bakti masa menunaikan tugas; masa untuk mengabdi: dia terpilih kembali untuk -- bakti lima tahun; -- berahi lama waktu hewan betina berahi; -- bunting Tern lama waktu bunting, yaitu dr saat terjadinya pembuahan sampai hewan beranak; -- dewasa masa seseorang menginjak usia kawin dan krn itu dianggap sudah dapat berdiri sendiri dl menanggung hidupnya, lepas dr asuhan dan bantuan orang tua; -- emosional masa seorang individu memiliki emosi yg matang, yaitu dl arti stabil, serta dapat diterima oleh masyarakat; -- gencat bagian waktu yg tidak digunakan karyawan untuk bekerja walau tersedia pekerjaan; -- gencat mesin waktu bagi mesin yg tersedia untuk produksi atau pekerjaan sampingan yg tidak dimanfaatkan krn kekurangan pekerjaan, bahan, atau karyawan, termasuk di dalamnya waktu pabrik tidak dl keseimbangan; -- inkubasi masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dl tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit; masa tunas; -- intelektual masa seorang individu telah menguasai pengetahuan yg dapat berguna dl hal menanggapi dan menanggulangi segala masalah hidup; -- kanak-kanak waktu seorang individu dl pertumbuhannya masih kecil; -- kawin Tern jarak waktu antara perkawinan pertama sampai perkawinan terakhir pd masa bunting; -- kering Tern jangka waktu (biasanya sekitar 60 hari) sejak sapi perah tidak berproduksi sampai saatnya diperah kembali; -- kerja jangka waktu orang sudah bekerja (pd suatu kantor, badan, dsb); -- kini masa yg terbaru (paling akhir); mutakhir; -- kosong waktu tidak hamil (bunting); jarak waktu antara beranak dan hamil (bunting) lagi; -- laku visa izin yg diberikan kpd pemilik visa untuk tinggal di suatu negara dl jangka waktu tertentu; -- lalu masa yg telah lewat; masa terdahulu; -- laten masa dl perkembangan seksual antara umur 4—5 tahun dan permulaan masa remaja ketika terjadi peralihan dr masa seksual kanak-kanak menjadi seks dl arti dewasa; -- lia Antr masa tertentu yg harus ditaati oleh setiap calon ibu atau bapak, suami atau istri thd beberapa pantangan; -- menentang masa seseorang dapat melihat peningkatan dl tingkah laku yg ditandai oleh reaksi motorik dan perasaan yg bertahan kuat thd orang atau barang; -- menganggur masa senggang; -- menyusu Tern waktu selama anak menyusu pd induk; -- pajak jangka waktu untuk menghitung jumlah pajak yg harus dibayar; -- pancaroba masa anak memasuki masa remaja, umumnya menunjukkan tingkah laku yg sangat berbeda dng ketika ia masih anak-anak sehingga sering merupakan masalah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang tua, guru, dan masyarakat, msl anak menjadi sukar dikendalikan, ada kecenderungan melawan, dan ingin berdiri sendiri; -- peka 1 masa yg dialami seseorang, baik dl perkembangan aspek emosinya maupun krn pengaruh kelenjar tubuhnya, msl masa menjelang menstruasi atau menopause; 2 saat ketika anak sangat mudah menerima rangsangan untuk tumbuh berkembang secara cepat; -- penyerahan 1 jarak waktu antara pemesanan dan penerimaan barang jika dipandang dr pihak penjual; 2 jarak waktu antara penerimaan pesanan dan pengiriman barang jika dipandang dr pihak pembeli; -- peralihan jangka waktu selama proses berpindah dr satu keadaan ke keadaan yg lain; -- percobaan Huk tenggang waktu yg ditentukan oleh hakim, dl waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yg ditentukan oleh hakim; -- perlindungan masa berlakunya hak cipta; -- pertunangan jangka waktu antara saat upacara yg mengikatkan pria dan wanita dl suatu perjanjian akad nikah dan saat upacara pernikahan; -- pertunjukan jumlah pertunjukan atau lamanya pementasan drama dsb; -- pinjaman jangka waktu yg diizinkan bagi pembaca yg meminjam buku untuk dibaca di luar perpustakaan; -- puber masa (kehidupan) usia remaja; -- remaja masa antara 12—18 tahun dl proses pertumbuhan seorang individu sesudah meninggalkan masa anak-anak menjelang masa dewasa, tetapi belum mencapai kematangan jiwa; masa puber; -- reses masa tidak adanya kegiatan sidang (tt DPR); -- sangkal masa perkembangan anak, biasanya kira-kira usia tiga tahun yg anak selalu menyangkal atau bertingkah laku kebalikan dr yg diharapkan dr dirinya; -- senggang Tan keadaan petani yg tidak mempunyai pekerjaan di bidang pertanian setelah selesai pemeliharaan tanaman sampai masa panen; masa menganggur; -- sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yg terutama dilakukan dl gedung DPR; -- subur masa yg besar kemungkinannya bagi seorang wanita untuk hamil; masa yg besar kemungkinannya untuk terjadinya pembuahan; -- tenggang waktu penanggungan pengembalian pokok pinjaman dan/atau bunga selama jangka waktu tertentu, guna mencapai akselerasi penanaman modal; -- tua waktu dl hidup seorang individu sesudah fungsinya sbg warga masyarakat mulai berkembang; -- tunas Dok masa antara waktu terjadinya infeksi dan timbulnya gejala-gejala penyakit; masa inkubasi;
se·ma·sa n 1 sewaktu; ketika: - gurunya keluar, murid yg terlambat datang itu menyelinap ke dalam kelas; 2 sama masa dng; pd ketika yg sama: kakeknya hidup - dng pujangga terkenal itu;
se·ma·sa-ma·sa n adv sewaktu-waktu

2ma·sa adv kata untuk menyatakan ketidakpercayaan dan sifatnya retoris: -- , dia sudah pergi?

3ma·sa kl n, ter·ma·sa n tamasya

4ma·sa n Ark satuan ukuran berat untuk emas dan perak (dl prasasti disingkat ma, 1 ma = 2,412 g)

masa [THESAURUS]

masa n abad, era, kala, kesempatan, ketika, kurun dewasa, peluang, periode, saat, tempo, tenggak, waktu, zaman;

-- kemudian kelak, nanti, yang akan datang;

-- kini kontemporer, mutakhir;

-- lampau masa lalu, masa lepas, zaman dulu;

-- menganggur masa senggang;

-- puber adolesens, masa akil baliq, masa muda, masa remaja, pubertas;

-- tunas inkubasi;

semasa n ketika, selagi, selama, semasih, sewaktu, sezaman, tatkala

masa [KAMUS SEASITE]

masa
Definisi Singkatsee MASA1 (time, era) or MASA2 (see MASAK1).
Definisi Inggrissee MASA1 (time, era . . .) MASA2 (see MASAK1)
Dengarkan kata
masa1 : : : waktu; selama.
Definisi Singkatdime, period, epich; during. SE-: during the time, at the time when.
Definisi Inggris^1 time, period, epoch. 2 during. *SE-: during the time, at the time when.
Contoh SEMASA aku masih kecil ayah suka menimang-nimangku. => AT THE TIME WHEN I was still a small child, father liked to rock me.
Dengarkan kata

masa [KAMUS INDONESIA]

masa (phrase) I can't believe that

masa (phrase) it is possible that

masa possible

masa time

Lihat definisi kata "masa" dalam Studi Kamus Alkitab

tua

KATA-KATA TERKAIT :

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
tua,  tetua,  bertua-tua,  bertua-tuaan,  menua,  menuakan,  tertua,  penuaan,  pengetua,  ketuaan,  ketua-tuaan,  tua-tua 

tua [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

tua a 1 sudah lama hidup; lanjut usia (tidak muda lagi): ia lebih -- dua tahun dp saya; neneknya sudah --; pd hari (masa) -- nya, pd masa (ketika) tua; 2 sudah lama (lawan baru); sudah termasuk dl waktu yg lampau; kuno: barang-barang -- , barang-barang bekas (sudah tidak dipakai); besi -- , a besi yg sudah lama (besi bekas); b besi yg mempunyai tuah atau khasiat; harta -- , harta yg turun temurun harta pusaka; paham -- , paham lama; rumahnya sudah -- , lagi jauh dr jalan besar; 3 sudah masak atau sampai waktunya untuk dipetik (tt buah-buahan dsb): buah ini belum --; janganlah dipetik jambu itu, krn belum cukup --; padinya sudah --; 4 sudah mendidih atau sudah masak benar (tt air, minyak, dsb): biarkan minyak itu -- dahulu baru masukkan ikan ke dalamnya; bubur ini belum sampai -- nya; 5 kehitam-hitaman atau sangat (tt warna): biru --; cokelat --; hijau --; merah --; warna -- warna yg tidak cerah; 6 tinggi mutunya, jadi banyak tulennya (tt emas); 7 ki pemimpin (yg dipandang tua, berpengetahuan, dan berpengalaman); kepala;
-- bangka kas tua sekali; -- bengkok tua bangka; -- dagang kepala pedagang; -- kampung kepala kampung; lurah; -- kejemur cak orang tua yg tidak mengenal sopan santun; -- leler tua renta; -- lontok tua sekali; sangat tua; -- renta tua sekali dan sudah tidak bergigi dan bertenaga lagi; -- rumah kepala keluarga (yg berkuasa di rumah); -- suntuk tua sekali;
tua-tua 1 n orang yg dipandang tua atau berpengalaman (spt pemimpin, kepala, penasihat): siapa ~ mereka?; 2 n bintik-bintik hitam di muka (di pipi); tetua: bedak untuk menghilangkan ~; 3 a sudah tua, tetapi ...: ~ masih giat bekerja;
~ keladi (kelapa), pb dikatakan kpd orang yg makin tua makin baik atau makin buruk (kelakuannya);
te·tua n 1 bintik-bintik hitam di muka (di pipi): sekarang ada obat kosmetik untuk menghilangkan ~; 2 orang tua (tokoh): pd zaman dahulu para ~ keberatan kalau seorang santri dapat berbahasa Belanda;
ber·tua-tua v 1 bertua-tuaan; 2 bersuami istri hingga sama-sama tua;
ber·tua-tua·an v berturut-turut menurut umur;
me·nua v menjadi tua: Ibu kelihatan ~ setelah ditinggalkan anak kesayangannya;
me·nua·kan v menjadikan lebih tua: di kampung orang-orang ~ pamanku;
ter·tua n 1 yg paling tua; 2 sulung: saya adalah anak laki-laki yg ~;
pe·nua·an n 1 proses, cara, perbuatan menjadi tua: gudang yg bersejarah itu saat ini mulai banyak mengalami kerusakan krn ~; 2 Bio proses kemunduran fungsi tubuh yg tidak terelakkan sejalan dng peningkatan usia;
pe·nge·tua n 1 orang yg dipertua (pemimpin, kepala, dsb); 2 penghulu yg tertua;
ke·tua·an 1 a terlalu tua: dia ~ untuk diterima menjadi pegawai negeri; 2 n perihal tua (sudah berumur): puri yg didirikan pd tahun 1932 itu, tampak benar ~ nya;
ke·tua-tua·an a spt orang tua: dia bercakap-cakap dng gaya ~

tua [THESAURUS]

tua a 1) berumur, lanjut umur, lanjut usia, sampai umur, sepuh;
2) kedaluwarsa, lama, lawas, silam, usang; arkais, kuno, obsolet, primitif, purba;
3) dalu, magang, masak, matang, ranum;
4) gelap, pekat;
ant 1) muda;
2) baru,
3) mentah, muda;
4) mu-da

-- bangka gaek (cak), jompo, lanjut umur, lanjut usia, renta, sepuh, tua renta, uzur, wreda;

tua-tua n tetua;

tetua n 1) datuk, kamitua, pasak negeri, sesepuh;
2) vlek;

menuakan v memandang, mengempu, menghormati, menyegani

tua [KAMUS SEASITE]

tua : : : Cukup umur; tidak muda lagi.
Definisi Singkatold; ripe; dark (of a color). MEN-: to become old, dark, or ripe. Also KE-, +
Definisi Inggris^1 old. 2 ripe. 3 dark (of a color). *MEN-: to become old, dark, or ripe. KE-: see KETUA. *KE--AN: 1 age. 2 to be too old.
Contoh Saya sengaja membiarkan buah-buahan ini MENUA di pohon. => I purposefull left these fruits to BECOME RIPE on the tree.
Dia sudah KETUAAN untuk menjadi pemula. => He is already TOO OLD to be a beginner.
Dengarkan kata

tua [KAMUS INDONESIA]

tua old

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran