Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
Daftar Isi -- malas
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS INDONESIA
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

malas

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
malas,  malas-malasan,  bermalas-malas,  memalaskan,  pemalas,  kemalasan 

malas [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

ma·las a 1 tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu: orang yg -- itu lebih senang mengemis dp bekerja; 2 segan; tidak suka; tidak bernafsu: -- rasanya mengunjungi rapat spt itu; jangan -- bertanya;
ma·las-ma·las·an v bermalas-malas;
ber·ma·las-ma·las v duduk (tiduran dsb) tanpa berbuat sesuatu (berlengah-lengah): ia sehari-harian - saja di rumahnya;
me·ma·las·kan v menjadikan (menyebabkan) malas: itulah yg - hatiku membaca buku itu;
pe·ma·las n (orang) yg suka malas; yg bersifat malas: ia - dan suka berjudi;
ke·ma·las·an 1 n perihal malas; sifat (keadaan) malas: jika datang -nya, ia tidak bergerak dr tempat tidurnya; 2 a terlalu malas; malas yg berlebihan

malas [THESAURUS]

malas a alpa, ayal, berat ekor, berat kaki, berat pinggul, berat siku, berat tangan, berat tulang, celika, cuai, culas, enggan bekerja, enggan menolong, kelesa, lalai, lamban, lambat, leka, lengah, lengkah, lesu, loyo, lundung, rengsa, segan, seleder, taufah, teledor;
ant rajin, cekatan

-- bekerja berdakap tangan, berdakap tubuh, berpeluk tangan, berpeluk tubuh, bertekuk tangan, bertekuk tubuh;

bermalas-malasan v berayun-ayun kaki, berleha-leha, berpangku tangan, bersantai, bersenang-senang, enak-enak, lengah, merengsa, mengonyah-anyih, uncang-uncang kaki (ki);

pemalas n pelasuh;

kemalasan n keengganan, keseganan, kesungkanan

malas [KAMUS SEASITE]

malas : : : tidak rajin; enggan melakukan sesuatu.
Definisi Singkatlazy, unmotivate. KE--AN: laziness. PE-: s.o. given to laziness.
Definisi Inggrislazy, unmotivated. *KE--AN: laziness. *PE-: s.o. given to laziness.
Contoh Kebodohannya disebabkan oleh KEMALASANnya. => His ignorance is the result of his LAZINESS.
Anak PEMALAS itu akhirnya tidak naik kelas. => That LAZY child didn't move up to the next class in the end.
Dengarkan kata

malas [KAMUS INDONESIA]

malas (phrase) don't feel like doing

malas lazy

malas [KAMUS GLOBAL]

idle ks. bermalas-malas. 2 tidak jalan.3 (me)nganggur. to stand i. 1 berpangku-tangan, bertopang dagu (of a person). 2 menganggur. -kki. hidup, jalan.

indolent ks. lamban, malas, kelesa, lembam.

inertia kb. kelembaman.

laziness kb. kemalasan.

lazy ks. malas. l. Susan baki/talam makanan yang berputar.

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran