Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
labrum | labu | labu-labu | labuda | labuh | labuhan | labun | labur | labut | lacak | laci
Daftar Isi -- labuhan
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

labuhan (root: labuh)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
labuh,  berlabuh,  melabuh,  melabuhkan,  pelabuhan,  labuhan 

labuhan [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1la·buh a dl keadaan turun atau tergelantung ke bawah spt kelambu, tali, jangkar, tirai, atau layar panggung;
-- api hukuman mati dng cara membakar si terhukum; -- batu hukuman mati dng cara menceburkan si terhukum ke laut, dng terlebih dahulu memberati badannya dng batu;
ber·la·buh v 1 tergelantung ke bawah; turun (tt kelambu, tirai, layar panggung, dsb): tirai ~; layar panggung ~; 2 berhenti; menurunkan sauh (tt kapal, perahu): kapal-kapal besar pun dapat ~ di Pelabuhan Cirebon; 3 berteduh, berdiam, dan menghentikan segala kegiatan: rumah adalah tempat ~ dr berbagai kegiatan;
me·la·buh v 1 menurunkan (tt sauh): ~ sauh; 2 Mk beranak (tt kerbau, sapi);
me·la·buh·kan v 1 menurunkan (kelambu, tirai, layar panggung, dsb): ~ tirai; 2 memberhentikan (perahu, kapal, dsb di pelabuhan dsb); 3 membuang atau mencampakkan ke air (laut dsb); 4 menyalurkan: ia ~ tenaga kreatifnya setelah memasuki masa pensiun; 5 menjerumuskan: ia ~ tubuh tuanya ke dl pekerjaan yg berat;
~ hukum menjatuhkan hukuman; ~ orang mencampakkan orang ke laut; ~ pancing membuang pancing ke air;
pe·la·buh·an n tempat berlabuh;
~ alam pelabuhan yg menurut keadaannya sudah baik untuk tempat berlabuh; ~ bebas pelabuhan yg tidak memungut cukai barang masuk dan keluar; ~ darat kota (yg bukan bandar udara atau laut) tempat mengumpulkan barang ekspor dng fasilitas tempat pengurusan (penyelesaian) administrasi pengiriman (sebagaimana layaknya di pelabuhan biasa); ~ masuk pelabuhan yg biasa disinggahi oleh kapal pengangkut yg akan menurunkan barang; ~ pantai pelabuhan yg khusus digunakan untuk kapal berlabuh dl negeri yg mengadakan pelayaran antarpulau; ~ samudra pelabuhan yg dapat dirapati kapal besar, tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dng gudang dsb; ~ transit pelabuhan tempat barang perdagangan dikumpulkan dr daerah sekelilingnya untuk kemudian diekspor bersama-sama; ~ udara tempat di daratan yg dipersiapkan untuk penempatan, pendaratan, dan pemberangkatan pesawat terbang beserta penumpangnya

2la·buh ark n penggolong benda bagi tirai: tirai se --

3la·buh Jw n, la·buh·an n upacara tradisional keraton yg dilaksanakan di tepi laut di sebelah selatan Yogyakarta, diadakan pd tiap ulang tahun Sri Sultan Hamengku Buwono menurut perhitungan tahun Saka

labuhan [THESAURUS]

labuh v lanjut, turun, landung, tergelantung;

melabuhkan v menurunkan, menjatuhkan, memberhentikan, mencampakkan, menceburkan, mencemplungkan, menyinggahkan, mendaratkan, meninggalkan, menyalurkan, menjerumuskan, menambatkan, mendaratkan, merapatkan;

pelabuhan n bandar, pangkalan, dermaga, bom, persinggahan;

~ udara airport, bandar udara, pangkalan udara, lapangan terbang;

berlabuh v berdiam, berhenti, berhenti, bersandar, bertambat, berteduh, merapat, singgah
ant berlayar

labuhan [KAMUS SEASITE]

labuh
Definisi Singkat1. hanging down. 2. classifier for curtains. BER-: 1. anchor, dock. +
Definisi Inggris^1. hanging down. 2. classifier for curtains. BER-: 1. anchor, dock. 2. be at anchor. 3. be pulled down. ME-: drop anchor. ME--KAN: 1. drop. 2. give birth to. PE--AN: harbor, port, dock. KEPE--AN: harbor affairs.
Dengarkan kata

labuhan [KAMUS GLOBAL]

anchor kb. jangkar, sauh . --kkt. berlabuh, menjangkarkan, membuang sauh.. --kki. berlabuh The boat anchored to the dock Kapal berlabuh di dermaga.

long kb. two short and a l. dua pendek dan satu (bunyi pluit) panjang. -ks. 1 panjang (of speech, room). 2 lama. -kk. lama. 2 asalkan, asal saja, selama, jikalau. -kki. 1 ingin. 2 rindu. long-lived ks. berumur panjang. long-standing ks. sudah berjalan lama.

pendulous ks. terjumbai, tergantung.

port kb. 1 pelabuhan. river p. bandar/pelabuhan. 2 Nav.: sisi kiri. 3 anggur port. -ks. kiri. on the p. side di sisi kiri.

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran