Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
dubuk | dubur | duda | dudu | duduk | duduk-duduk | dudur | dudus | duel | duet | duga
Daftar Isi -- duduk-duduk
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

duduk-duduk (root: duduk)

 : 
Kata Benda, Kata Kerja
 : 
duduk,  duduk-duduk,  menduduki,  mendudukkan,  terduduk,  penduduk,  pendudukan,  kedudukan,  berkedudukan,  sekedudukan 

duduk-duduk [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1du·duk v 1 meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dng bertumpu pd pantat (ada bermacam-macam cara dan namanya spt bersila dan bersimpuh): ia -- di tikar; 2 ada di (dl peringkat belajar): ia -- di kelas III SMU; 3 kawin atau bertunangan: anaknya telah -- dng anak hakim; 4 tinggal; diam: ia pernah -- di Bandung selama tiga tahun;
-- berkisar, tegak berpaling, pb tidak mau menepati janji; -- meraut ranjau, tegak meninjau jarak, pb selalu bekerja (tidak membuang-buang waktu); -- sama rendah, tegak (berdiri) sama tinggi, pb sejajar kedudukannya (tingkatnya atau martabatnya); belum -- belunjur dulu, pb sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yg dikehendaki;
-- belunjur duduk dng kedua kaki diluruskan ke depan; -- berjuntai duduk di tempat yg tinggi dng kaki berjuntai; -- bersila duduk dng kaki terlipat bersilangan di depan; -- bersimpuh duduk dng kedua belah kaki terlipat ke belakang untuk tumpuan badan; -- bertimpuh duduk bersimpuh; -- bertinggung jongkok; -- bertongkat lutut duduk sambil menaikkan sebelah lutut; -- menukuk duduk sambil membungkuk: para menteri dan hulubalang -- menukuk ketika menghadap raja; -- perut sedang mengandung; hamil; -- sengkil duduk di jendela atau pintu untuk memperlihatkan diri (tt perempuan);
du·duk-du·duk v cak duduk santai: mari kita ~ di bawah pohon itu;
men·du·duki v 1 duduk di: jangan ~ bangku orang lain; 2 mendiami atau tinggal di: suku terasing ~ daerah pedalaman; 3 menempati jabatan dsb: ia ~ jabatan penting di luar negeri; 4 merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, dsb): dl waktu singkat Jepang dapat ~ Singapura;
men·du·duk·kan v 1 meletakkan duduk: setelah ~ anaknya, ia pergi mengambil air; 2 menyilakan duduk: kami ~ para tamu di ruang tengah; 3 menyelesaikan (suatu perkara); menempatkan; 4 mempertunangkan; mengawinkan: ia tidak akan ~ anak gadisnya dng orang asing;
ter·du·duk v 1 jatuh duduk; 2 tiba-tiba duduk; terpaksa duduk;
pen·du·duk n orang atau orang-orang yg mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb): tahun 1970 ~ Jakarta masih berjumlah sekitar 5 juta orang;
~ asli orang-orang yg turun-temurun tinggal di suatu daerah (kampung dsb);
pen·du·duk·an n 1 proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah dsb; 2 daerah dsb yg diduduki (direbut dan dikuasai) tentara asing dsb: daerah ~;
ke·du·duk·an n 1 tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3 letak atau tempat suatu benda: gerhana matahari terjadi pd waktu ~ bulan tepat di antara bumi dan matahari; 4 tingkatan atau martabat: ~ duta besar sama dng menteri; 5 keadaan yg sebenarnya (tt perkara dsb): hingga sekarang ~ perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap; 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb): di sana ~ Saudara sbg apa?;
ber·ke·du·duk·an v mempunyai kedudukan;
se·ke·du·duk·an v sama tingkatan atau jabatannya: seorang panglima daerah dan seorang gubernur adalah ~

2du·duk n tumbuhan palma; Caryota mitis;
-- kijang tumbuhan memanjat; Strophantus dischotomus

duduk-duduk [THESAURUS]

duduk v 1) beristirahat, bersandar, bersemayam, bersila, bersimpuh, berteduh, melendeh, melungguh, menggelesot, menongkrong;
2) ada, bercokol, bermukim, bertempat, diam, hidup, menumpang tinggal, tinggal;
3) berbaur, berkeluarga, bertunangan, berumah tangga, kawin, menikah;
4) ampas (kopi);
ant 1) berdiri

-- perut berbadan dua, besar perut, bunting, hamil, membawa berat, mengandung, sarat (ki); berisi; mengangkut; buncit, gendut;

mendudukkan v 1) mempersilakan (duduk), menyuruh;
2) meletakkan, memperumahkan, menempatkan, menyemayamkan;
3) memasangkan, membaurkan (ki), mempertemukan, mempertunangkan, mengawinkan, mengijabkan, menikahkan, menjodohkan, menyandingkan;

menduduki v 1) mendiami, menempati, menghuni, meninggali, menunggui, tinggal;
2) memangku, memasuki, memegang, menaklukkan, mencaplok (cak), mencengkeram, mengalahkan, mengambil, menganeksasi, menguasai, menjajah, menyerobot, merebut, meruntun;

penduduk n masyarakat, orang, penghuni, penunggu, populasi, rakyat, warga negara, warga;
ant pendatang

pendudukan n aneksasi, kolonisasi, okupasi, pencaplokan, penguasaan, penyerobotan, perebutan;

terduduk v mengendap, tercatak, terjatuh, termendak, terperenyuk;

kedudukan n 1) pertalian (keluarga);
2) domisili, kediaman, persemayaman, tempat tinggal;
3) konstruksi, letak, lokasi, posisi, situs, susunan, tempat;
4) derajat, jabatan, jawatan, keadaan, kondisi, kursi (ki), martabat, pangkat, pekerjaan, peran, status, takhta, taraf, tingkatan;
5) keadaan, kondisi, situasi;

berkedudukan n 1) berada, berdomisili, berpusat, bersemayam, bersinggasana;
2) berfungsi, berlaku, berperan, bertindak;
3) berkelas, berpangkat, berstatus, bertakhta;

sekedudukan v 1) sederajat, seimbang, sepangkat, setaraf, setimbang, setingkat

duduk-duduk [KAMUS SEASITE]

duduk : : : Meletakkan tubuh dari pantat keatas tegak lurus pada suatu tempat.
Definisi Singkatsit; live, reside. BER-: be seated. Also MEN--I, MEN--KAN, KE--AN, +
Definisi Inggris^1 sit. 2 live, reside. BER-: be seated. *MEN--I: 1 sit on. 2 occupy a territory. *MEN--KAN: seat s.o. *KE--AN: 1 situation, state. 2 position. PEN-: inhabitant.
Contoh Barang ini mudah pecah, jangan DIDUDUKI. => This thing is easily broken, don't SIT ON IT.
Dengan hati-hati Ani MENDUDUKKAN neneknya di kursi. => With care Ani SAT her grandmother down on the chair.
Dia jatuh dari KEDUDUKANnya yang sudah tinggi karena korupsi. => He fell from his high POSITION because of corrution.
Dengarkan kata
copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran