Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
Daftar Isi -- berkeras
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS INDONESIA
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

berkeras (root: keras)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
keras,  berkeras,  berkeras-kerasan,  mengeras,  mengerasi,  keras-mengerasi,  mengeraskan,  memperkeras,  pengeras,  pengerasan,  kekerasan,  bersikeras 

berkeras [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1ke·ras a 1 padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah: besi dan batu tergolong barang yg --; 2 ki gigih; sungguh-sungguh hati: ia berusaha -- untuk menyelesaikan sekolahnya; 3 ki sangat kuat; sangat teguh: mereka berpegang -- pd adat-adat lama; 4 ki dng cepat (tt naik turunnya harga barang): harga barang naik --; 5 ki membahayakan nyawa; payah (tt sakit): ia diminta agar segera pulang krn ayahnya sakit --; 6 ki hebat; menjadi-jadi: tekanan musuh semakin --; 7 ki tidak mengenal belas kasihan: sikap dan tindakannya sangat --; 8 ki tidak lemah lembut: ia memang -- tabiatnya; 9 ki bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul): dilarang -- berjalan di sini; 10 ki kuat, ketat, dan sungguh-sungguh: gedung parlemen dijaga -- oleh alat-alat negara; 11 ki kencang, cepat (tt hembusan angin): angin bertiup dng -- nya; 12 ki deras (tt arus air): sungai ini tidak berapa -- alirannya; 13 ki nyaring (tt suara): ia menjawab dng suara --; 14 ki lebat sekali (tt curah hujan): semalam hujan --; 15 ki dapat memusingkan; berat (tt rokok, tembakau): untuk saya cerutu ini terlalu --; 16 ki dapat memabukkan (tt minuman): ia mabuk krn terlalu banyak minum minuman --; 17 ki terlampau kuat daya reaksinya (tt obat): krn termasuk obat -- , obat ini tidak dijual bebas; 18 ki sangat merangsang (tt bau): biang cuka ini -- baunya; 19 ki sukar dibuka atau ditarik (tt baut, sekrup, paku): bautnya -- , sukar dibuka; 20 ki liat (tt daging): dagingnya -- , sukar dikunyah; 21 ki tidak memegas lagi (tt per mobil): mobil ini pernya sudah -- sehingga kurang enak lagi untuk dinaiki;
-- bagai batu, tinggi bagai bukit, pb tidak mau menurut perintah; -- ditakik, lunak disudu, pb segala perintah hendaklah diberikan dng penuh kebijaksanaan;
-- hati tidak lekas putus asa; tidak akan berhenti bekerja sebelum yg dicita-citakan tercapai; -- kepala tidak mau menurut nasihat orang; tegar tengkuk; kepala batu; -- kerak keberanian (keamanan) yg tidak tetap (lekas berubah-ubah); -- lidah tidak mudah melafalkan kata-kata asing; -- mangkas keras sekali; -- mulut 1 tidak mau kalah dl perdebatan; 2 tidak mudah dikendalikan (tt kuda); -- tulang 1 tumbuhan yg akarnya dapat dibuat menjadi kapur barus, daunnya dibuat obat, Chilorantus officinalis; 2 ki kuat;
ber·ke·ras v 1 tetap bertahan; tetap berpegang pd pendirian (kehendak, maksud hati); mengotot: biar bagaimanapun, ia ~ hendak pulang; 2 bertindak keras: jangan kamu ~ kpd murid-muridmu;
~ batang leher mengotot; tidak mau mengalah; tegar hati;
ber·ke·ras-ke·ras·an v bertengkar; sama-sama keras (dl perbantahan, perkelahian);
me·nge·ras v 1 menjadi keras: nadinya ~; 2 mengotot; bersikeras;
me·nge·rasi v 1 memaksa: ia selalu ~ anaknya agar bersikap disiplin; 2 memperlakukan dng keras; bertindak keras kpd: ia selalu ~ anak-anaknya dan tidak pernah memanjakan;
ke·ras-me·nge·rasi v saling mengerasi;
me·nge·ras·kan v 1 menjadikan keras: batu dan aspal dapat ~ permukaan jalan; 2 ki menyangatkan (tt arti kata): fungsi kata “pun” dl kalimat itu ialah ~ arti; 3 ki menguatkan: itulah yg ~ dugaanku; 4 ki menggiatkan; menegarkan: ~ hatinya; 5 ark memaksa: ~ dia untuk segera melunasi utangnya;
mem·per·ke·ras v menjadikan lebih keras (tegas, kuat): polisi ~ penjagaan di tempat itu;
pe·nge·ras n 1 ark mantra dsb untuk memperkuat diri atau untuk memaksa orang; 2 alat atau bahan untuk mengeraskan atau memperkeras;
~ suara 1 alat elektronik untuk memperkeras (memperlantang) suara; pelantang; 2 sistem yg dapat mengalihkan isyarat listrik menjadi gelombang suara;
pe·nge·ras·an n 1 proses, cara, perbuatan mengeraskan (mengerasi); 2 proses yg menyebabkan bahan menjadi lebih tahan thd pemotongan, pemecahan, atau pembengkokan; 3 tindakan keras; pemaksaan;
ke·ke·ras·an n 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan;
ber·si·ke·ras v berkeras (hati); mengotot: dl rapat itu, ia ~ mempertahankan pendapatnya

2ke·ras lihat buah keras

berkeras [THESAURUS]

keras a 1) bangkar, basau, cekang, engkah, ganyar, ganyut, kaku, mangkar, padat, solid, tegang, terkiat;
2) ki ekstrem, gigih, militan, mati-matian, sungguh-sungguh, revolusioner;
3) ki cermat, ketat, rapi, teliti;
4) ki cepat, deras, kencang, kuat;
5) ki berdengung, lantam, lantang, melengking (ki), memabukkan, memusingkan, merangsang;
6) ki alot, kenyal, liat, ulet;

-- hati cekal, gigih, persisten, senggang, tabah, tangguh, tegar;

mengeras v 1) memadat, membeku;
2) menguat, menegang, mengejang, meregang, merentang;

mengerasi v memaksa, menekan, mengasari;

mengeraskan v 1) memadatkan, membekukan;
2) memperhebat, mengintensifkan, menyangatkan;
3) menabahkan, menegarkan, meneguhkan;

bersikeras v berdeging, berseregang, bersikukuh, bersitegang, bersiteguh, bertahan, bertarik urat;

memperkeras v mengeraskan;

kekerasan n 1) kebengisan, kekejaman, kekejian;
3) paksaan, tekanan

berkeras [KAMUS SEASITE]

keras : : : Tidak lembek/lemah.
Definisi Singkathard (not soft); loud; harsh. MENG-: to harden. Also MENG--KAN, MEMPER-, +
Definisi Inggris1 hard (as opposed to soft). 2 loud (of a sound). 3 harsh. *MENG-: to harden. *MENG--KAN, MEMPER-: 1 harden or strengthen s.t. or s.o. 2 to amplify (a sound). *KE--AN: hardness, loudness, harshness, violence.
Contoh Roti ini sudah MENGERAS jadi kurang enak rasanya. => This bread has already BECOME HARD and no longer tastes good.
Bapak sedang MENGERASKAN lantai dapur dengan semen. => Father is STRENGTHENING the floor of the kitchen with cement.
Banyak filem yang mengandung KEKERASAN yang tidak sepatutnya dilihat anak-anak. => There are many films that contain VIOLENCE that isn't fit to be seen by children.
Dengarkan kata

berkeras [KAMUS INDONESIA]

keras hard

keras loud

keras serious

keras severe

berkeras [KAMUS GLOBAL]

acerbity kb. (j. -ties) 1 rasa masam. 2 kemarahan. The a. of his remark astounded me Ucapannya yg pedas itu mengejutkan (bagi) saya.

adamant ks. tetap tidak berubah, tak mau menyerah. He was a. Ia tak mau merubah pikirannya.

cake kb. 1 kue.2 batang.3 balok. -kki. melekat, melengket.

firm kb. perusahaan, firma. -ks. 1 tetap, tegap. 2 tegas. 3 akrab. 4 kokoh, kuat. 5 teguh. 6 keras (of breast). -kk. 1 kuat. 2 tetap tabah. -firmly kk. 1 benar-benar, sungguh. 2 rapat-rapat. 3 dengan kuat.

hard ks. 1 keras. 2 sukar, susah. -kk. 1 keras. 2 lebat. 3 dalam-dalam, baik-baik. 4 dengan tajam. hard-driving ks. gesit dan suka bekerja keras. -hardly kk. hampir tidak.

harden kkt. mengeraskan, memperkeras. -kki. mengeras, menjadi keras. -hardened ks. dijadikan keras. -hardening kb. 1 pengerasan (of metal, attitude). 2 pembekuan. h. of the artery pembekuan/penyempitan pembuluh nadi.

harsh ks. 1 kasar (towel, expression, statement). 2 keras. 3 parau (of voice). 4 tajam. h. coast pantai yang gundul dan berbukit. -harshy dengan kasar. to treat h. memperlakukan dengan kasar.

headstrong ks. keras kepala, degil, kepala batu.

indomitable ks. gigih, yang sukar dikekang.

inflexibility kb. kekejutan, kekejuran, kekakuan.

inflexible ks. 1 kejur. i. rod sebuah tongkat/cambuk yang tak dapat dilekukkan. 2 keras, tidak dapat diubah. i. habits kebiasaan-kebiasaan yang tidak berubah-ubah.

intoxicate kkt. memabukkan. He was intoxicated with victory Dia sedang mabuk kemenangan. -intoxicated ks. mabuk. -intoxicating ks. yang memabukkan.

intractable ks. keras kepala, degil.

intransigence kb. kekerasan pendirian.

intransigent ks. keras pendirian, tidak mau menyerah.

iron kb. besi. 2 Firm.: seterika (listrik). -ks. 1 besi. 2 keras. 3 kuat. -irons j. belenggu. -kkt. Cloth.: menyeterika. I. Curtain Tirai Besi. iron-fisted ks. keras. iron-willed ks. berkemauan keras. -ironing kb. pakaian-pakaian yang hendak diseterika.

leathery ks. kasar, keras (skin).

loud ks. 1 keras (of cry, laugh, voice). 2 menyolok (of colors). 3 Inf.: bising. -loudly kk. dengan keras-keras.

martinet kb. orang yang keras tatatertibnya.

neat ks. 1 rapi. n. job pekerjaan yang rapi. 2 murni. n. gin sopi murni. -neatly kk. dengan rapi. to be n. dressed berpakaian rapi.

peremptory ks. pasti, menentukan, tak dapat dirubah.

set kb. 1 kumpulan. 2 suiran, letak rambut (of women's hair). 3 perlengkapan. 4 setelan. 5 (TV) pesawat. 6 tempat. 7 Tenn.: set. 8 perangkat(an). 9 set, buku. 10 bidang, orang yang kepentingannya sama.

severe ks. 1 keras, hebat (storm). 2 berat. 3 keras, bengis. 4 sangat, sekali. 5 sederhana, bersahaja (style of dress). -severely kk. 1 berat. 2 sama sekali.

stiff kb. Sl.: mayat. -ks. 1 kaku (collar, fabric). 2 keras, bersikeras, kuat, gigih. 3 berat. 4 Inf.: tinggi (price). 5 kencang (breeze). 6 sulit. 7 kental. 8 ketat. (of lock). 9 amat, sekali. stiff-backet ks. bersandaran keras (chair).

stubborn ks. 1 keras kepala, bandel. s. as a mule keras kepala seperti kemar. 2 susah dihilangkan (of a stain). 3 susah sembuh (of a cough).

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran