Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
a- | ab | ab- | aba | aba-aba | abad | abadi | abadiah | abadiat | abah | abah-abah
Daftar Isi -- abad
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS GLOBAL
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

abad

 : 
Kata Benda, Kata Kerja
 : 
abad,  berabad-abad 

abad [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

abad n 1 masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu --; 2 jangka waktu yg lamanya seratus tahun: -- ke-20 mulai pd tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zaman (yg lamanya tidak tentu); 4 masa yg kekal, tidak berkesudahan;
-- keemasan masa kegemilangan dan kejayaan yg dialami suatu bangsa atau negara dl sejarahnya; zaman keemasan; -- komputer zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komputer dl menyimpan dan mengolah data; -- modern masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb); -- pertengahan kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dl sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat;
ber·a·bad-a·bad v beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun

abad [THESAURUS]

abad n era, kala, kurun, masa, periode, sepuluh dasawarsa, sepuluh dekade, seratus tahun, zaman;

seabad n seera, sekurun, sezaman;

berabad-abad adv beratus-ratus tahun, berkurun-kurun, bertahun-tahun, berzaman-zaman

abad [KAMUS GLOBAL]

abide --kki. 1 ada. Hope still abides Harapan masih ada. 2 tinggal, diam. to a. in the forest tinggal/berdiam di hutan.

abide --kki. 1 ada. Hope still abides Harapan masih ada. 2 tinggal, diam. to a. in the forest tinggal/berdiam di hutan.

ageless ks. 1 awet muda. He looks a. Ia awet muda. 2 yang selalu hidup, kekal , abadi, untuk selama-lamanya. an a. story cerita yang selalu hidup.

annals kb., j. tawarikh, sejarah.

century kb. (j. -ries) abad. the 20th c. abad ke-20.

eternal ks. abadi, kekal. 2 terus-menerus. -eternally kk. selalu. Rhe children are e. fussing Anak-anak itu selalu ribut saja.

eternity kb. (j. -ties) kekekalan, keabadian, kebakaan.

everlasting ks. abadi, tetap, kekal. -everlastingly kk. senantiasa, selalu saja. He's e. doing s.t. he shouldn't Dia senantiasa berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia kerjakan.

immortal ks. abadi. No man is i. Tak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya.

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran