About  |  Kamus SABDA Mobile
nez percés | nez perce | ng | nga | ngaio marsh | nganasan | ngb | ngf | ngina | ngo | ngu
Table of Contents -- nganasan
WORDNET DICTIONARY
Link, Gadget and Share
Copy the code below to your site:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Add to your browser

nganasan

WORDNET DICTIONARY

Noun nganasan has 2 senses

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | To report a problem/suggestion