Tentang Kami  |  Kamus SABDA Mobile
bola | bolak | bolak-balik | bolang-baling | boleh | bolehan | bolero | bolide | boling | bolometer
Ditemukan 2 Definisi: boleh juga
Daftar Isi -- boleh
POS
KELUARGA KATA
KBBI
THESAURUS
KAMUS SEASITE
KAMUS INDONESIA
Link, Gadget dan Share
Copy kode di bawah ini ke dalam situs anda:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Tambahkan ke browser anda

boleh

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja, Kata Keterangan
 : 
boleh,  membolehkan,  bolehan,  memperbolehkan,  kebolehan,  seboleh-bolehnya 

boleh [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

bo·leh /boléh/ adv 1 diizinkan; tidak dilarang: anak-anak -- menonton; 2 dapat: ia belum -- berdiri krn belum sehat benar; 3 kl beroleh; mendapat: berdoalah, biar -- anak raja;
-- jadi barangkali; mungkin; -- juga 1 dapat juga; 2 cak agak baik juga; tak berapa buruk; lumayan;
mem·bo·leh·kan v memperbolehkan;
bo·leh·an a cak bagus; bermutu; bernilai: ia berasal dr sekolah yg lebih - dp kita;
mem·per·bo·leh·kan v memberi kesempatan (keleluasaan); mengizinkan: penjaga itu tidak - kita masuk;
ke·bo·leh·an n kepandaian; kemampuan; kebisaan: artis-artis cilik memperlihatkan -nya di atas pentas;
se·bo·leh-bo·leh·nya adv sedapat-dapatnya: - kita jangan sampai menyusahkan orang lain

boleh [THESAURUS]

boleh v bisa, dapat;

-- jadi barangkali, bisa jadi, kali (cak), kelihatannya, mana tahu, mungkin, siapa tahu;

kebolehjadian n kemungkinan, peluang, probabilitas, prospek;

membolehkan v melegalkan, melegitimasikan, meluluskan, membenarkan, memberi, memperkenankan, menerima, mengabulkan, mengakui, mengakuri, mengamini, mengasese (cak), mengasi, mengesahkan, menghalalkan, mengijabkan, mengiyakan, mengizinkan, menyepakati, menyetujui, merestui;
ant melarang

kebolehan n kapabilitas, keahlian, kecakapan, kemahiran, kepandaian, kepiawaian, keterampilan, kompetensi;

seboleh-bolehnya adv sedapat mungkin, sedapat-dapatnya

boleh [KAMUS SEASITE]

boleh : : : diijinkan. mendapat/memperoleh.
Definisi Singkatbe permitted, may. -LAH: all right. MEM(PER)--KAN: permit, allow.
Definisi Inggris^*be permitted, may. *-LAH: all right. *MEM(PER)--KAN: permit, allow.
Contoh Saya BOLEH pergi denganmu malam Minggu nanti. => I AM ALLOWED go with you later on Saturday night.
BOLEHKAH saya berjualan di sini?...BOLEH! => MAY I set up shop here? ... ALRIGHT!
Nenek MEMPERBOLEHKAN kami pergi berenang. => Grandmother PERMITTED us to go swimming.
Dengarkan kata

boleh [KAMUS INDONESIA]

boleh (phrase) allowed to

boleh (phrase) be allowed

boleh (phrase) be permitted

juga

 : 
Kata Keterangan
 : 
juga 

juga [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

ju·ga adv 1 selalu demikian halnya (kadang-kadang untuk menekankan kata di depannya): berkali-kali dipanggil, tetapi ia tidak mau datang --; 2 sama atau serupa halnya dng yg lain atau yg tersebut dahulu: ayahnya pandai, anaknya -- demikian

juga [THESAURUS]

juga adv 1) jua, lagi, pula, pun, saja, serta;
2) agak, lumayan;
3) saja, terus

juga [KAMUS SEASITE]

juga : : : Sama dengan hal yang sebelumnya.
Definisi Singkatalso, too.
Definisi Inggris*also, too.
Contoh Kalau kamu pergi saya JUGA akan pergi. => If you go, I will go, TOO.
Dengarkan kata

juga [KAMUS INDONESIA]

juga also

juga anyway

juga even

juga quite

juga too

copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran